Obsada i kontakt

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marzena Piecak Stanowisko: Naczelnik
Telefon: 83-351-24-78
Email:
1
Marek Jeżowski Stanowisko: Starszy informatyk
Telefon: 83-351-24-90
Email:
2
Artur Dawidek Stanowisko: Informatyk
Email:
3
Małgorzata Frączek Stanowisko: Inspektor
Telefon: 83-351-24-79
Email:
5
Monika Leszak Stanowisko: Inspektor
Telefon: 833512469
Email:
6
Agnieszka Młynarczyk Stanowisko: Sekretarka
Telefon: 833512460
Email:
7
Karol Niewęgłowski Stanowisko: Podinspektor
Telefon: 833512496
Email:
9
Piotr Próchniewicz Stanowisko: Podinspektor
Email:
10