Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Logo - Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

INFORMACJA

dla osób niesłyszących i niedosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuję, że osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usług pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN w związku z załatwianiem spraw w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski mogą zgłosić chęć skorzystania  ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych), ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 83 351 24 60, faxem 83 352 80 85 lub na adres e – mail: sekretariat@radzyn-podl.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, która ma być załatwiana w Urzędzie.