Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Logo - Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Oświadczenia majątkowe Radnych kadencji 2018-2023

Rada Miasta
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r przedłożone wojewodzie
Oświadczenie majątkowe złożone Wojewodzie Lubelskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018 - KOREKTA
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r - Korekta
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Rada Miasta
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016r
Mieczysław Zając - Oświadczenie majątkowe za 2015 r -KOREKTA
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Rada Miasta
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
KOREKTA -oświadczenia majątkowego za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od złożenia od ślubowania kadencja 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.